YÖNETİM KURULU

Prof.Dr.Sabahattin Saip  (Başkan)
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı


Prof.Dr.H.Necdet Karlı (Başkan Yardımcısı)
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı


Uzm.Dr.Musa Öztürk (Sayman)
Bakırköy Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Nöroloji Kliniği


Prof.Dr. Şebnem Bıçakçı (Sekreter)
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı


Prof.Dr. Babür Dora (Üye)
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı


Prof.Dr. Figen Gökçay (Üye)
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı


Prof.Dr. Derya Uludüz (Üye)
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı