YÖNETİM KURULU

Prof.Dr. Aksel SİVA (Başkan)
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı


Prof.Dr. Necdet KARLI (Başkan Yardımcısı)
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı


Doç.Dr. Serap ÜÇLER (Genel Sekreter)

Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi


Uzm.Dr. Musa ÖZTÜRK (Sayman)
Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi

 

Prof.Dr. Şebnem BIÇAKCI (Üye)

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı