YÖNETİM KURULU

Prof.Dr. Şebnem Bıçakçı  (Başkan)
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı


Prof.Dr.H.Necdet Karlı (Başkan Yardımcısı)
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı


Doç.Dr.Musa Öztürk (Sayman)
Bakırköy Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Nöroloji Kliniği


Prof.Dr. Babür Dora (Sekreter)
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı


Prof.Dr. Derya Uludüz (Üye)
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı

 

Prof.Dr. Vesile Öztürk (Üye)
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı

 

Prof.Dr. Elif Kocasoy Orhan (Üye)
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı