ÖNCEKİ YÖNETİM KURULLLARI

1.Dönem (29.06.2010-25.11.2010)

Prof.Dr.Mehmet Zarifoğlu (Başkan)
Prof.Dr.Aksel Siva (Başkan Yardımcısı)
Doç.Dr.H.Necdet Karlı (Muhasip)
Prof.Dr.Mehmet Özmenoğlu (Sekreter)
Prof.Dr.Yakup Sarıca (Üye)

2.Dönem (25.11.2010-02.04.2013)

Prof.Dr.Mehmet Zarifoğlu (Başkan)
Prof.Dr.M.Baki Özsan (Başkan Yardımcısı)
Prof.Dr.Mehmet Özmenoğlu (Muhasip)
Uzm.Dr.Musa Öztürk (Sekreter)
Prof.Dr. Aksel Siva (Üye)

3.Dönem (02.04.2013 - 21.02.2016)

Prof.Dr.Aksel Siva (Başkan)
Prof.Dr.H.Necdet Karlı (Başkan Yardımcısı)
Uzm.Dr.Musa Öztürk (Muhasip)
Prof.Dr.Serap Üçler (Sekreter)
Prof.Dr.Şebnem Bıçakçı (Üye)

4.Dönem (21.02.2016-2018)

Prof.Dr.Aksel Siva (Başkan)
Prof.Dr.H.Necdet Karlı (Başkan Yardımcısı)
Uzm.Dr.Musa Öztürk (Muhasip)
Prof.Dr.Serap Üçler (Sekreter)
Prof.Dr.Şebnem Bıçakçı (Üye)

5.Dönem (2019-2022)

Prof.Dr.Sabahattin Saip (Başkan)
Prof.Dr.H.Necdet Karlı (Başkan Yardımcısı)
Doç.Dr.Musa Öztürk (Muhasip)
Prof.Dr. Şebnem Bıçakçı (Sekreter)
Prof.Dr. Babür Dora (Üye)
Prof.Dr. Figen Gökçay (Üye)
Prof.Dr. Derya Uludüz (Üye)