2020


e-Poster Sunumları

2006


Aksel Siva, Primer Baş Ağrılarının Epidemiyolojisi ve Ekonomik Yükü
Mehmet Zarifoğlu, Gerilim Tipi Başağrısı
Mustafa Ertaş, İlaç Aşırı Kullanımı Baş Ağrısı
Sabahattin Saip, Başağrılarını Sınıflama
Baki Göksan, Başağrılı Hastada Değerlendirme
Necdet Karlı, Baş Ağrısında Yardımcı İnceleme Yöntemleri
Vesile Öztürk, Küme Başağrısı
Sabahattin Saip, Diğer Primer Başağrıları
Nevzat Uzuner, Kafa ve Boyun Travması Sonrası Gelişen Başağrıları
Aksel Siva, Migren Kliniği
Mustafa Ertaş, Seyrek Görülen Migren Tipleri
Ali Akyol, AT 66 Yaşında Bayan Hasta
Deniz, Selçuki, Migren Dışı Primer Baş Ağrıları
Levent İnan, Başağrısı olgusu
Macit Selekler, Migren Dışı Primer Başağrıları
Mustafa Ertaş, Epizodik Paroksismal Hemikrani
Müniye Neyal, Migren Dışı Primer Başağrıları
Nebahat Taşdemir, Başağrısı olgu sunumu
Şebnem Bıçakçı, Migren ve Komorbit Hastalıklar
Fethi İdiman, Kadın ve Migren
Yakup Sarıca, Migren – Genetik
Hayrunnisa Bolay, Migren Patofizyoloji
Fethi İdiman, Primer Başağrılarında Sağaltım
Mehmet Zarifoğlu, Migren’de Proflaktik Tedavi
Baki Göksan, Kadın ve Migren
Atilla Oğuzhanoğlu, Olgu Sunumu
Babür Dora, Başağrısı Vaka Sunumu
Figen Gökçay, Migren Olgu Sunumu Tanınız Nedir?
Şebnem Bıçakçı, Migren Olgu Sunumu
Taner Özbenli, Olgu Sunumu
Christian Wöber, Diagnosis of Brain Death
Betül Baykan, Akut Baş Ağrıları
Deniz Selçuki, İkincil Başağrıları
Tülay Kansu, Başağrısı ve Göz
Taner Özbenli, Temporomandibuler Eklem Kökenli ve Sinonazal Ağrılar
Levent İnan Kürsü, Servikojenik Başağrıları
Hadiye Şirin, İleri Yaş Başağrıları
Günfer Gürer, Hipertansiyon ve Başağrısı
Ceyla İrkeç, Sistemik Nedenli Başağrıları
Ceyla İrkeç, Menengiom Olgu Sunumu
Egemen İdiman, Olgu Sunumu
Mehmet Özmenoğlu, Olgu Sunumu
Nevzat Uzuner, Olgu Sunumu
Nevzat Uzuner, Olgu Sunumu 2
Okay Vural, Olgu Sunumu
Serap Üçler, Olgu Sunumu
Mehmet Özmenoğlu, Kraniyal Nevraljiler, Santral Nedenli Yüz Ağrıları
Süleyman Özyalçın, Baş Ağrılarında İnvaziv Girişimler
Aynur Özge, Çocukluk Çağı Başağrılarında Epidemiyoloji
Çiçek Wöbel Bingöl, Başağrılı Çocuğa Yaklaşım
Egemen İdiman, Çocukluk Çağı Migreni

2007


Aksel Siva, Primer Baş Ağrılarının Epidemiyolojisi ve Ekonomik Yükü
Baki Göksan, Başağrılı Hastaya Yaklaşım
Necdet Karlı, Başağrılı Hastada Yardımcı İnceleme Yöntemleri
Sabahattin Saip, Başağrısı Sınıflandırması
Mehmet Özmenoğlu, Kraniyal Nevraljiler ve Medikal Tedavileri
Mehmet Özmenoğlu, Kraniyal Nevraljiler ve Medikal Tedavileri 2
Musa Öztürk, Olgu Sunumu
Okay Vural, Olgu Sunumu
Okay Vural, Olgu Sunumu 2
Serap Üçler, Olgu Sunumu
Serap Üçler, Olgu Sunumu 2
Aynur Özge, Çocukluk Başağrılarında Epidemiyoloji ve Başağrılı Çocuğa Yaklaşım
Egemen İdiman, Çocukluk Çaği Migreni ve Tedavisi
Mehmet Özmenoğlu, Kraniyal Nevraljiler ve Medikal Tedavileri
Musa Öztürk, Olgu Sunumu
Aksel Siva, Migren - Klinik ve Tipleri
Atilla Oğuzhanoğlu, Migren-Hastalık Birlikteliği
Fethi İdiman, Kadın ve Migren
Mustafa Ertaş, Seyrek Görülen Migren Tipleri
Şebnem Bıçakçı, Migrenöz Vertigo
Turgay Dalkara, Ağrı ve Migrene Farmakolojik Yaklaşım
Betül Baykan, Migren ve Genetik
Hayrünnisa Bolay, Migren Fizyopatolojik Yaklaşım
Baki Göksan, Hamile ve Emziren Başağrılı Kadında Tedavi Seçenekleri
Fethi İdiman, Migren Atak Tedavisi
Mehmet Zarifoğlu, Migren Profilaktik Tedavi
Babür Dora, Başağrısı Vaka Sunumu
Ak Erdemoğlu, Olgu Sunumu
Figen Gökçay, Olgu Sunumu
Serap Üçler, Olgu Sunumu
Taner Özbenli, Olgu Sunumu
Kerem Doksat, Somatizasyon Başağrısı
Mehmet Zarifoğlu, Gerilim Başağrısı ve Tedavisi
Mustafa Ertaş, Aşırı İlaç Kullanımı Başağrısı
Sabahattin Saip, Seyrek Görülen Migren Dışı Primer Başağrıları ve Tedavileri
Vesile Öztürk, Küme Başağrısı ve Tedavisi
Ali Akyol, Olgu Sunumu
Nebahat Taşdemir, Olgu Sunumu
Deniz Selçuki, Olgu Sunumu
Levent İnan, Olgu Sunumu
Macit Selekler, Olgu Sunumu
Ayşe Altıntaş, Nörolojik Sistemik Otoimmün Hastalıklarda Görülen Başağrıları
Münife Neyal, Ağrının İmmunolojisi
Deniz Selçuki, Kafaiçi Patolojileri ile İlişkili Başağrıları
Hadiye Şirin, İleri Yaş Başağrıları
Levent İnan, Servikojenil Başağrıları
Nevzat Uzuner, Hipertansiyon ve Başağrıları
Taner Özbenli, Akut Başağrıları
Tülay Kansu, Göz ve Başağrısı
Mediha Yalman, Olgu Sunumu

2008


Atilla Oğuzhanoğlu, Başağrısı Sınıflama
Baki Göksan, Başağrılı Hastada Değerlendirme
Necdet Karlı, Başağrısı: Epidemiyolojisi, Kişiye ve Topluma Yükü
Nevzat Uzuner, Baş Ağrısında Tetkik Algoritması
Aksel Siva, Migren Kliniği
Şebnem Bıçakçı, Migren – Hastalık Birlikteliği
Fethi İdiman, Kadın ve Migren
Mustafa Ertaş, Seyrek Görülen Migren Tipleri
Betül Baykan, Migren ve Genetik
Hayrünnisa Bolay, Migren Fizyopatolojik Yaklaşım
Münife Neyal, Primer Başağrılarında Kronikleşme
Turgay Dalkara, Migren Farmakolojisi
Alan M. Rapoport, Approach to Treatment Resistant Migraine Patients
Levent E. İnan, Migrende Akut Atak Tedavisi
Mehmet Zarifoğlu, Migrende Proflaksi
Başak Karakurum Göksel, Olgu Sunumu
Figen Gökçay, Olgu Sunumu
Neşe Çelebisoy, Olgu Sunumu
Hadiye Şirin, Gerilim Tipi Başağrısı
Sabahattin Saip, ‘Diğer’ –Migren Dışı- seyrek Görülen Primer Başağrıları
Serap Üçler, İlaç Aşırı Kullanım Başağrısı
Vesile Öztürk, Küme Başağrısı
Yakup Sarıca, Uyku ve Başağrısı
Babür Dora, Başağrısı Vaka Sunumu
Kerem Doksat, Vak’a Takdimi
Macit Selekler, Olgu Sunumu
Deniz Selçuki, Damarsal Olmayan Kafa İçi Bozukluklarına Bağlanan Başağrısı
Fabio Antonaci, Cervicogenic Headache
Taner Özbenli, Akut Baş Ağrıları
Tükay Kansu, Başağrısı ve Göz
Dimos D. Mitsikostas, Headaches in Systemic Vasculitides and Collagen Diseases
Clementine E. Karageorgiou, Headache in the Elderly
Mehmet Özmenoğlu, Kranial Nevraljiler
Nevzat Uzuner, Hipertansiyon ve Başağrısı
Ayşe Altıntaş, Olgu Sunumu
Musa Öztürk, Olgu Sunumu
Nebahat Taşdemir, Olgu Sunumu
Aynur Özge, Çocukluk Çağı Başağrılarında Epidemiyoloji
Çiçek Wöber, Başağrılı Çocuğa Yaklaşım
Egemen İdiman, Çocukta Sekonder Başağrıları
Vincenzo Guidetti, What Does It Means to “Treat” Migraine in Children and Adolescents

2009


Aksel Siva, Migren bir hastalık mı yoksa bir sendrom mu?
Yakup Sarıca, Migren Tanısı
Hadiye Şirin, Kontinuum-Konverjens Teorisi Işığında Migren Spektrumu
Levent İnan, Servikojenik Başağrısı, Migren Farklı mı, aynı mı?
Nejdet Karlı, Auralı Migren, Aurasız Migren, Aynı? Ayrı?
Mustafa Ertaş, Türkiye Başağrısı ve Migren epidemiyolojisi Çalışması
Betül Baykan, Migren Patofizyolojisinde Kanalopatiler
Hayrunnisa Bolay, Kortikal Yayılan Depresyon ve Trigeminovasküler Sistem
Mustafa Ertaş, Migrende Periferik ve Santral Duyarlılaşma
Vesile Öztürk, Migren Jeneratörleri
Musa Öztürk, Hemiplejik Migren
Neşe Çelebisoy, Baziler-tip Migren
Tülay Kansu, Oftalmoplejik Migren, Retinal Migren, Asefaljik Migren
Baki Göksan, Migren ve Epilepsi
Deniz Selçuki, Migrende psikopatoloji
Ali Kemal Erdemoğlu, Crash Migren
Fethi İdiman, Migrenöz Vertigo Vestibüler Migren
Sabahattin Saip, Atipik yüz Ağrısı ve Migren
Serap Üçler, Küme-Migren Başağrısı
Julio Pascual, Migraine Chronification: Risk Factors and Mechanisms
Baki Göksan, Kadın ve Başağrısı
Egemen İdiman, Gebelik, Laktasyon ve Menapoz’da Migren Tedavisi
Taner Özbenli, Kadın Fizyolojisi ve Migren Fizyopatolojisi
Ali Akyol, Yaşlılık ve Migren
Babür Dora, Status Migrenozus’ta Tedavi
Mehmet Zarifoğlu, Migren Atak Tedavisinde Güncel Tedavi Yaklaşımı ve Yeni Gelişmeler
Nevzat Uzuner, Atak Tedavisinde Basamaklı-Katmanlı Yaklaşım ve Maliyet-Etkinlik
Ayşe Altınbaş, Sistemik Hastalıklarda Migren Tedavisi
Başak Karakurum, Migrende Alternatif Tedavi Yöntemleri
Özlem Coşkun, Koruyucu Tedavi; İlkeler ve Yöntemler
Mehmet Zarifoğlu, Olgu Sunumu
Mustafa Ertaş, Olgu Sunumu
Sabahattin Saip, Olgu Sunumu
Attila Oğuzhanoğlu, İlaç Aşırı Kullanım Başağrısı Sağaltım
Mehmet Özmenoğlu,
Münife Neyal, Migren-Kronikleşme Mekanizmaları
Nebahat Taşdemir, Kronik Migrene Gidiş Nasıl Önlenebilir?

2010


Hadiye Şirin, İleri Yaş Başağrısı
Figen Gökçay, Atipik Yüz Ağrıları
Babür Dora, Başağrısı Epidemiolojisi ve Ekonomik Yükü
Babür Dora, Başağrısı Vaka Sunumu
Ali Kemal, Aşırı İlaç Kullanım Başağrısı
Mehmet Özmenoğlu, Kranial Nevraljiler
Attila Oğuzhanoğlu, Başağrısı Sınıflama
Kerem Doksat, Baş Ağrılarının Psikiyatrik Yönü
Ali Akyol, Posttravmatik Başağrıları
Baki Göksan, Başağrılı Hastada Değerlendirme
Nevzat Uzuner, Başağrısında Yardımcı İnceleme Yöntemleri
Vesile Öztürk, Küme Başağrısı
Sabahattin Saip, Seyrek Görülen Primer Başağrıları
Münife Neyal, Primer Başağrılarında Kronikleşme
Aynur Özge, Çocukluk Çağı Başağrılarında Epidemiyoloji ve Seyir
Aksel Siva, Migren Spektrumu ve Migren’de Klinik Özellikler
Egemen İdiman, Çocukluk Çağı Primer Başağrıları ve Tedavisi
Şebnem Bıçakçı, Olgu Sunumu
Şebnem Bıçakçı, Hastalık Birlikteliği
Necdet Karlı, Seyrek Görülen Migren Tipleri
Fethi İdiman, Kadın ve Migren
Mehmet Zarifoğlu, Migrende Proflaksı
Musa Öztürk, Migren Komplikasyonları
Taner Özbenli, Akut Baş Ağrıları
Deniz Selçuki, Damarsal Olmayan Kafa İçi Bozukluklarına Bağlanan Başağrısı
Tülay Kansu, Başağrısı ve Göz
Levent İnan, Servikojenik Başağrısı
Ayşe Altıntaş, Sekonder Başağrıları Olgu Sunumu
Figen Gökçay, Olgu Sunumu
Macit Selekler, Migren Dışı Diğer Primer Başağrıları
Murat Gültekin, Başağrısı Olgu Sunumu
Nebahat Taşdemir, Semptomatik Başağrısı Olgu Örnekleri-1
Nebahat Taşdemir, Primer Başağrısı Olgu Sunumu
Özlem Coşkun, Olgu Sunumu
Serap Üçler, Olgu Sunumu
Serap Üçleri Olgu Sunumu 2

2012


Mustafa Ertaş, Primer Başağrısı Hastalıkları Ulusal Verisi
Baki Göksan, Başağrılı Hastada Değerlendirme
Baki Göksan, Migren Başağrısı
Yakup Sarıca, Ağrı Algısı ve Etkiyen Faktörler
Turgay Dalkara, Migren Patogenezi
Nebahat Taşdemir, Migren ve Klinik Özellikleri
Figen Gökçay, Migrenöz Vertigo ve Seyrek Görülen Migren Tipleri
Şebnem Bıçakçı, Migren – Hastalık Birlikteliği
Hayrunnisa Bolay, Migren Tedavisinin Farmakolojik Prensipleri
Sabahattin Saip, Migren Atak Tedavisi
Musa Öztürk, Migren Profilaktik Tedavi
Nevzat Uzuner, Gerilim Tipi Başağrısı
Necdet Karlı, Küme Başağrısı ve Diğer Trigeminal Otonomik Sefaljiler
Babür Dora, Seyrek Görülen Primer Başağrıları
Attila Oğuzhanoğlu, Kronik Kraniyal Nevraljiler
Levent İnan, Servikojenik Başağrısı
Mehmet Özmenoğlu, Post-Travmatik Başağrısı
Minife Neyal, Acil Serviste Akut Başağrıları
Serap Üçler, Sistemik Hastalıklar ve Başağrısı
Tülay Kansu, Başağrısı ve Göz
Vesile Öztürk, Atipik Yüz Ağrısı
Levent İnan, Olgu Sunumu
Mehmet Zarifoğlu, Olgu Sunumu
Ali Akyol, Başağrısı Eğitimi
Mehmet Zarifoğlu, Türkiyede Baş Ağrısı Eğitimi
Taner Özbenli, Ülkemizde Baş Ağrısı Eğitimi Ne Durumdadır ve Her Basamakta Nasıl Olmalıdır?
Aynur Özge, Çocuk-Ergen Başağrısı Tanı & Tedavi
Fethi İdiman, Kadunlarda Fizyolojik Dönemlerle İlişkili Başağrıları
Hadiye Şirin, İleri Yaş Başağrıları