BAŞAĞRISI MERKEZLERİ

Acıbadem Ankara Hastanesi
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı
Afyon Kocatepe Üniv. Tıp Fak. Nöroloji Anabilim Dalı
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı
Ankara Mevki Asker Hastanesi
Bakırköy Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Nöroloji Kliniği
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı
Memorial  Ataşehir Hastanesi  İstanbul
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı
Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı
Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı
SB Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği İstanbul
SB Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği İstanbul
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı
Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı 

***Kurumlar alfabetik olarak sıralanmıştır.