TND Başağrısı Çalışma Grubu / Başağrısı ve Ağrı Araştırmaları Derneği

Başağrısı Çalışma Grubu / Başağrısı ve Ağrı Araştırmaları Derneği Üyelik statüsü:

Grubumuza yeni katılacakların aktif üye olarak başvurabilmeleri için;

1. Aktif üye olarak kabul edilebilmek için en az 3(üç) yıldır düzenli olarak başağrısı hastası takip ediyor olmalıdır,

2. Son 5 (beş) yılda ulusal ya da uluslar arası indekslerde yer alan dergilerde başağrısı üzerine en az 2 yayının bulunması,

3. Başağrısı ile ilgili, kongre / sempozyum vb. bilimsel etkinliklerde sözel, poster veya davetli konuşmacı olarak sunumlarının bulunması,

4. Bu özellikleri dolduranlar Başağrısı Çalışma Grubu / Derneğinin üyelik başvuru formunu doldurarak aşağıdaki belgeleri aşağıda verilen adrese göndermeleri sonrasında ilk yöndetim kurulu toplantısında değerlendirmeye alınacaklardır

  1. Başağrısı ile ilgili çalışmaları
  2. 2 adet vesikalık fotoğraf
  3. 1 adet Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
  4. 1 adet İkametgah Belgesi

 

Adres: Prof Dr.Derya Uludüz
İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Nöroloji Anabilim Dalı
İstanbul, Türkiye
Tel: 0090-212-4143000-22334