Başağrısı ve Ağrı Çalışmaları Derneği

Başağrısı ve Ağrı Çalışmaları Derneği’ne üye olmak için aşağıdaki şartlar aranır:

 

1. Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olmak hakkına sahiptir. Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak [üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya istediğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazısıyla başvuru sahibine bildirilir.

Derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmak aşağıda yazan A ve B kriterlerini içerir.

A.Türk Nöroloji Derneği Başağrısı Çalışma Grubu’na üye olmak
Veya
B. Aşağıda verilen kriterleri karşılamak

1-Uzman olduktan sonra, son 3 yıldır başağrısı polikliniği yapmak ya da başağrısı ile ilgili nörobilim çalışmalarının yapıldığı bir merkezde aktif olarak çalışıyor olmak ve bu çalışmalarını belgelemek,

2-Yayın kriterleri:
a) En az 2’si son 5 yılda yapılmış olmak üzere en az 3 araştırma makalesi olması,
b) Bu makalelerden en az birinin SCI ya da SCI-e indekslerde taranan bir dergide yayınlanmış olması,
c) Kriterleri karşılayan diğer Türkçe yayınların dan en az birinin Türk Nöroloji Dergisi olmak üzere  ULAKBİM’de taranan dergilerde yayınlanmış olması,
d) Adayın kriterleri karşılayan makalelerinden en az birinde birinci isim olması ya da üç makalede de ilk üç isimden biri olması

2. Bu özellikleri dolduranlar Derneğinin üyelik başvuru formunu doldurarak aşağıdaki belgeleri aşağıda verilen adrese göndermeleri sonrasında ilk yönetim kurulu toplantısında değerlendirmeye alınacaklardır

  1. Başağrısı ile ilgili çalışmaları
  2. 2 adet vesikalık fotoğraf
  3. 1 adet Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
  4. 1 adet İkametgah Belgesi
  5. Adli sicil belgesi

Adres: Prof Dr.Babür Dora
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Nöroloji Anabilim Dalı
Antalya, Türkiye