TND Başağrısı Çalışma Grubu / Başağrısı ve Ağrı Araştırmaları Derneği


Başağrısı Çalışma Grubu / Başağrısı ve Ağrı Araştırmaları Derneği Üyelik statüsü:


a. Grubumuza yeni katılacakların aktif üye olarak başvurabilmeleri için;

a.1. Aktif üye olarak kabul edilebilmek için en az 3(üç) yıldır düzenli olarak başağrısı polikliniği yapıyor olmaları ve/veya başağrısı-ağrı konusunda aktif olarak laboratuvar-deneysel çalışmalar sürdürmekte olmaları,


a.2. Son 3(üç) yılda SCI, SCI-E, Pubmed ve Index Medicus’ta yer alan dergilerde biri ilk yazarı oldukları özgün bir “araştırma makalesi” ve ek olarak da yazarları arasında yer aldıkları en az ikinci bir yayınlarının bulunması,


a.3. Başağrısı ile ilgili, kongre / sempozyum vb. bilimsel etkinliklerde sözel, poster veya davetli konuşmacı olarak sunumlarının bulunması,


a.4. Bu özellikleri dolduranların Başağrısı Çalışma Grubu / Derneğinin üye katılımını değerlendirecek 3 kişilik komisyonca değerlendirilerek kabul edilmeleri gerekmektedir.


b. Aktif üyeliğin sürdürülmesi veya katılmış üyelik statüsü:


b.1. Bu özellikleri doldurarak aktif üyeliğe kabul edilenlerin aktif üyelik süreleri 3(üç) yıl için geçerli olup bitiminde yeniden 3 yıl uzatılabilmesi için geçen süre içinde başağrısı klinik/laboratuvar-deneysel çalışmaları, CI, SCI-E, Pubmed ve Index Medicus’ta yer alan dergilerde yazarları arasında yer aldıkları en az bir yayınlarının bulunması, ulusal veya uluslar arası kongrelere başağrısı ile ilgili sunumlarla katılmış olmaları gerekmektedir.


b.2. Üç dönem üst üste aktif üye statüsünü koruyanlarda bir daha herhangi bir koşul aranmadan bu statüleri süreklilik kazanır. Başvuruda veya ilk iki uzatmada koşulları yerine getiremeyenler katılmış üye olarak (aktif üye statüsünü kazanana dek ) grup çalışmalarına devam ederler.


.